Lofofora Lom

Rok:

Lofofora je brněnsko-zlínské uskupení mladých tvůrců působící hlavně ve Zlínském kraji. Tento kolektiv ve své tvorbě pracuje hlavně s uměleckými instalacemi, prvky narativního prostoru a DIY principy v netradičních event a festivalových formátech.

Ve dnech 22.—23. září. 2023 proběhly oslavy rovnodennosti v Kurovickém lomu, který představuje nové působiště tohoto kolektivu. — Čas zlomu. Chvíle ponoření a vděku přírodě, obracení se k niterním potřebám klidu a harmonie, kam kolektiv pozval širokou veřejnost na dvoudenní festival zvukové, hudební a umělecké tvorby lokálních, ale i zahraničních mladých umělců. — Právě proto byla použita zemitá barevnost s mystikou sprejem přestříkaných šablon.