FAMUFEST #40 Sítě

Rok:

Sítě. — Neuronové, mezilidské, virtuální, fyzické. Podnět, reakce, prožitek. Proměňující se spletitost, která jejich banální i komplexní systémy neustále ovlivňuje. V identitě propojujeme čistý mřížkový grafický design s organicky ručně tvarovaným lampovým sklem jako hlavním motivem. Nejen že představuje fluiditu a síť v různých formách, ale i emoci, kterou svým tvarem vyvolává. Objekty tak dotváří a narušují klid kompozice. Čirý křišťál, který byl v tomto případě použit, taktéž umožňuje částečné krytí, čímž deformuje podkladové médium a rozehrává novou ideu „za sklem“, tedy za něčím, co představuje v dnešním diskurzu například obrazovku televize, telefonu, nebo i okna domu, skrz které lze přijímat informace, podněty, ale mnohdy námi již interpretované a přeformované.
Variace, které koncept této vizuální identity umožňuje, jsou bohaté. Ať už se jedná o odlehčený layout příspěvku na sociální sítě s dotekem „organiky“ nebo přenesený význam síťovky se štítkem, je možné neustále dotvářet a obměňovat jednotlivá média. V neposlední řadě pak samotné přenesení skleněného objektu z digitálního prostoru do fyzického.