Svoboda a estetika nonkonformismu

Druh:

Rok:

Ke konci osmdesátých let se v jednom z rožnovských panelových domů začíná psát příběh undergroundu. Skutečnost, která ovlivnila nejen prostor tohoto valašského maloměsta, ale prosákla i daleko za hranice jeho katastru. Nejedná se pouze o úzký kruh hudebně zaujaté komunity anarchistů. Naopak, předmětem se stávají všelijaká média, či předměty. Důvtip, estetika a rozmanitost. Jen některá ze slov, kterými by mohl být tento fenomén popsán. Kniha vytvořila zejména grafické vykreslení historie a rovněž určitou archivací obrazových médií, jež vznikla na poli rožnovské punkové scény od dob jejího vzniku až po současnost.