Sedmidenní pásmo

Druh:

Rok:

Knížka „Sedmidenní pásmo“ je souborem autorských povídek, básní, fotografií a grafického experimentu, který je vzájemně a nerozdělitelně prolnut. Popisuje časové pásmo sedmi dní zasazené na přelom roku 2021 a 2022, nezkreslené vyjádření skutečností a pocitů, které za tuto krátkou dobu proběhly. Svou volnou formou představuje pomíjivé myšlenky, jež si běžně nezapisujeme a nevšímáme si jich. Obsah tak dostává další rozměr a čtenář tak může vše pozorovat z mnoha úhlů zároveň.