Kemp pod Pustevnami

Klient: Obec Prostřední Bečva
Spolupráce: AVprint (tisk),
Ondřej Všetička (web)
Písmo: Matter

Rok:

Kruh, coby startovací bod, je prvkem jednotného vizuálního stylu. Pomocí svých piktogramů, navigačního systému a ostatních grafických částí usnadňuje a sjednocuje komunikaci s návštěvníky. Logotyp a s ním spojená vizuální identita Kempu pod Pustevnami svou rozmanitou formou symbolicky znázorňují polohu diagonálně položeného kempu na úpatí hor pod sedlem Pustevny v Moravskoslezských Beskydech. I když vizuální identita vychází z již dříve vytvořeného projektu vizuální identity obce Prostřední Bečva, pod kterou Kemp pod Pustevnami spadá, představuje samostatný celek.

letáky v různých barvách
vstupní banner
chatky
navigační systém
banner u vstupu
sociální zázemí kempu
mapa areálu kempu
mapa okolí
polep interiéru
vizitky kempu
motiv
puntiky